Kapocs

Folyóiratról

A KAPOCS szakmai folyóirat azért jött létre, hogy kapcsolatot teremtsen a családpolitika különböző területei között, valamint a szociológia és más rokon társadalomtudományok között. Magába foglal minden olyan ismeretet, színvonalas írásművet, amely a tág értelembe vett család- és ifjúságügyek, a szociálpolitika, gyermekvédelem témaköreit érintheti, ide sorolva olyan területeket is, mint az esélyegyenlőség, a nők helyzete, krízis intervenció. A folyóirat kiváló fórum a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti megközelítések megosztásának.

Aktuális szám

KAPOCS 2017/4- XVI. évfolyam 75. szám

Legfrissebb ünnepi lapszámunkban elsőként a stabil partnerkapcsolatok pozitív, de számokban nem mérhető hatásairól, extra hozadékairól értesülhet a kedves olvasó. Többek között pedig szemelvényeket olvashatnak a családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítő hazai törekvésekről, illetve egy kutatás eredményeit tekinthetik meg, amely afrikai apák és magyar anyák kapcsolataiból született leszármazottak körében készült. Ezen felül egy értekezést is található, amely a kereszténység társadalmi tanításairól szól, továbbá a kora gyermekkori intervenció fejlesztési irányai és a pszichiátriai betegek a közösségi és nappali ellátásáról is tájékoztatást kaphatunk.

Tartalom

Engler Ágnes: Partnerkapcsolatok és a házassági prémium

Rosta Andrea – Komlósi Piroska: Szemelvények a családi és kapcsolati kultúrára felkészítő hazai törekvésekből

Pári András – Komolafe Cinderella: Afrikai apa és magyar anya – egy 2015-ös kutatás eredményei

Farkas Péter: Kereszténység társadalmi tanítása – alapelvei és alapvető értékei

Kereki Judit: A korai gyermekkori intervenció fejlesztési irányai

Papházi Tibor: Pszichiátriai betegek a közösségi és nappali ellátásban

KAPOCS 2017/3- XVI. évfolyam 74. szám

A következő lapszámunkban az olvasó a legfrissebb családpolitikai helyzetről tájékozódhat a visegrádi országok összehasonlításában. Emellett három további publikáció is a család témakörét járja körbe különböző szempontok szerint. A Kultúrtörténeti vázlat a házasságról való gondolkodásunkhoz című írás az eszmetörténeti hatásokról ad átfogó képet, amelyek az intim kapcsolatokról való gondolkodásunkat befolyásolják. A további írások a családok közösség és nemzet alkotó szerepéről értekeznek, valamint a különböző értékrendszerek ütközésének hatásairól is tájékoztatást kaphatunk a családi stabilitásra vonatkozóan. Ezen felül tanulmányt olvashatunk arról, hogy megfelelnek-e a különböző vallásossági kategóriák a mai magyar fiatalok jellemzésére.

Tartalom

Temesváry Zsolt: A visegrádi országok családpolitikája

Bögre Zsuzsa: Mit jelent a „maga módján vallásos” és a „nem vallásos” kategória a magyar fiatalok értékválasztása szempontjából?

Mihalec Gábor: Kultúrtörténeti vázlat a házasságról való gondolkodásunkhoz

Farkas Péter: Ép, egészséges és boldog családokból álló közösségekre épülhet erős nemzet

Papp Miklós: Különböző értékrendszerekkel nem ehet egy irányba haladni

KAPOCS 2017/2 - XVI. évfolyam 73. szám

2017/2 lapszámunk írásaiban többek között a munka-család interferencia áttekintéséről olvashat, továbbá betekintést nyerhet az afrikai-magyar vegyes kapcsolatokba. Három publikáció középpontjában is a fiatalok állnak, reziliens serdülők helyzete a gyermekotthonokban, a fiatalok társadalmi részvétel témában szerzett tapasztalatai is előtérbe kerülnek, illetve a Magyar Ifjúság 2016 adatfelvétel első eredményeit is megismerhetjük. További cikkeinkben az ikerkutatásról olvashat, illetve egy nagyon érdekes könyvajánlás is helyet kapott az aktuális számban.

Tartalom

Mihálka Mária: A munka-család interferencia áttekintése a szakirodalom tükrében

Komolafe Cinderella – Komolafe Magdolna: A párkapcsolat kialakulása, minősége és stabilitása az afrikai-magyar vegyes kapcsolatokban

Nagy Gábor – F. Lassú Zsuzsa: Flow-ban, békében a világgal – Reziliens serdülők a gyermekotthonokban

Béres Orsolya – Sebestyén Virág: Fiatalok társadalmi részvétel témában szerzett tapasztalatai és véleménye a luxemburgi ajánlások nyomán

Szombathelyi Szilvia: Dr. Pári András az ikerkutatásról

Farkas Péter: Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika – könyvismertető

Papházi Tibor: Ifjúság 2016: a gyorsjelentés – A Magyar Ifjúság 2016 adatfelvétel első eredményei

Kapocs letölthető lapszámai

Kapcsolat

Főszerkesztő: Farkas Péter